Konservointi ja restaurointi

Konservointi

Konservoinnilla tarkoitetaan säilyttämistä. Konservointitoimilla autetaan kulttuuriomaisuuden ja -perinnön säilymistä lapsillemme ja lastenlapsillemme.

Olemme erikoistuneet rakennuspintojen konservointiin ja tarjoamme monenlaisia, eettisesti kestäviä konservointipalveluja, joita edeltää aina tutkimus, dokumentointi sekä tarvittavat tarkemmat materiaalitutkimukset. Jokainen konservoitava kohde on aina oma yksilö, johon laaditaan sopivat konservointitoimenpiteet.

  • Tekninen konservointi (seinä- ja kattomaalaukset, maalatut ja/tai laastipinnat, paperi- ja kangastapetit)
    • Erilaiset puhdistustoimenpiteet
    • Irtoavan maalin kiinnitys takaisin alustaansa eli värinkiinnitys
    • Laasti-injektoinnit ja vahvistukset
  • Ennalta ehkäisevä konservointi
  • Väritystutkimukset ja dokumentointi
  • Värityssuunnitelmat

Restaurointi

Restauroinnilla tarkoitetaan palauttavaa, rakennuspinnan tai muun rakennuksen osan, mutta kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävää kunnostamista. Käytetään usein konservoinnin jatkotoimenpiteenä.